"Regata"

15-24m plićina u otvorenom moru je skup gomada kamenja  suzbijenih  jedan do drugoga kružnog je oblika prepuna rupa i pukotina u stijenama, na vrhu je duboka 15 m a na njenim rubovima  na dubini od 24m okruzena je pjeskom . Uron se izvodi po sidrenom konopu u "Plavo" a isto i tako i izron, plićina je pogodna za sve  ronioce otvorenih voda sa većim iskustom i napredne ronioce kojima nije problem orijentacija.