"Pal"Sv.Nikola

3-14 m plicina kruznog oblika na kojoj je pomorski znak plitke vode. Uz  znak nalaze se jos dvije velike betonske  gromade koji ima je bila obiljezena plicina, ispred njih nalazi se slomljeni jarbol jedne od njih i u neposednoj blizini jos uvjek se nalazi motor od davno potopljene brodice. Od tog centra u dubinu sa sjeverne strane protezu se dva zida u lepezastom obliku prema dubini do 14m .Na  jednom dijelu plićine  na dubini od 8 m nalazi  se malo nalazište dijelova rimskih amfora.