Medicinski prvi odgovor (Prva pomoć)
Medicinski prvi odgovor (Prva pomoć)
Medicinski prvi odgovor (Prva pomoć) Medicinski prvi odgovor (Prva pomoć)

Tečaj na kojem se savladavaju sve tehnike i procedure prve pomoći  kojima može običan čovjek pomoći drugom čovjeku kada mu  je  život i zdravlje ugrožen