"Pećina Banjole"

5-20m pećina Banjole kod istoimenog otočića idealna pećina za sve kategorije ronioca . to je set od tri pećine kojima je svima ulaz na zapadnoj strani otoka . dvije pećine nalaze se na dubini od 13 metara, prva je velika tamna galerija sa jednim ulazom i izlazom a druga je u obliku tunela sa dvije galerije  u kojima su stropovi pećine urušeni  te je moguće onuda i izlaz iz njih i treća pećina ta je najveća nalazi se na dubini od 6 m i ulazi direktno u otoćić i na njezinom kraju kroz prolaz ulazi  u malo jezerce koje se nalazi u sredini otoćića gdje je moguće izroniti i stajati.Ovo je mjesto uvjek posjećeno sa mnoštvom riba i ostalog životinskog svijeta.Idealna pećina za početnike u kojoj nije potrebno nikakvo tehnićko znaje ronjenja u pećinama. Za uron se preporuća podvodna lampa ali isto je moguće i roniti bez nje.